Câu 4 trang 60 SGK Tin học lớp 8

Bình chọn:
3.5 trên 17 phiếu

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j là bao nhiêu ?

Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j là bao nhiêu ?

j:= 0;

for i:= 0 to 5 do j:=j+2;

Lời giải : 

Ta có 6 vòng lặp từ i = 0 tới i = 5 

Ta có tổng cấp số cộng có công bội d = 2 

i = 0 ta có j = 2

i = 1 ta có j = 4

i = 2 ta có j = 6

i = 3 ta có j = 8

i = 4 ta có j = 10

i = 5 ta có j = 12

Vậy sau khi thực hiện vòng lặp j = 12

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan