Bài 4 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập bài 4 trang 25 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Đề bài

Dùng bình chia độ tự làm nêu trên để đo thể tích của một quả bóng bàn. Nêu kết quả đo được.

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hành.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước