Bài 4 trang 20 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập bài 4 trang 20 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Đề bài

Một học sinh sử dụng bình chia độ có ĐCNN là 0,5 cm3 để đo thể tích chất lỏng. Số liệu đo nào sau đây không phù hợp với ĐCNN của bình này?

A. 0,5 cm3

B. 5,0 cm3

C. 2,5 cm3

D. 5,2 cm3

Lời giải chi tiết

5,2 cm có số cuối là 0,2 cm nhỏ hơn ĐCNN vậy không phù hợp với ĐCNN của bình.

Chọn D.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng