Câu 3. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

Trả lời:

Những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

- Có thể nhìn được toàn bộ các trang chiếu của bài trình chiếu;

- Có thể sao chép hoặc di chuyển các trang chiếu.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan