Bài 3 trang 30 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập bài 3 trang 30 Tài liệu Dạy - học Vật lí 6

Đề bài

Cho biết khối lưọng của vật I là 500gam, vật II là 50 kilogam, vật III là 5 tạ, vật IV là 0,5 tấn. Trong số bốn vật này, vật có khối lượng nhỏ nhất là:

A. Vật 1

B. Vật 2

C. Vật 3

D. Vật 4

Lời giải chi tiết

Để so sánh khối lượng của các vật ta đổi về cùng 1 đơn vị là kg:

Vật I: 500 g = 0,5 kg

Vật II: 50 kg

Vật III: 5 tạ = 500 kg

Vật IV: 0,5 tấn = 500 kg

Vậy vật có khối lượng nhỏ nhất là vật I

Chọn A.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 5: Khối lượng - Đo khối lượng