Bài C1 trang 17 sgk vật lí lớp 8

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách...

C1. Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách, quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3N; 0,5N; 5N, bằng các vec tơ lực. Nhận xét về điểm đặt, cường độ, phương, chiều của hai lực cân bằng.

Hướng dẫn.

a) Tác dụng lên quyển sách có hai lực: trọng lực \(\overrightarrow{P}\), lực đẩy \(\overrightarrow{Q}\) của mặt bàn.

b) Tác dụng lên quả cầu có hai lực: trọng lực \(\overrightarrow{P}\), lực căng \(\overrightarrow{T}\).

c) Tác dụng lên quả bóng có hai lực: trọng lực \(\overrightarrow{P}\), lực đẩy \(\overrightarrow{Q}\) của mặt bàn.

Mỗi cặp lực này là hai lực cân bằng. Chúng có cùng điểm đặt, cùng phương, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan