Bài 60 trang 125 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 156 phiếu

Giải bài 60 trang 125 SGK Toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao cho OA=2 cm, OB = 4cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ?

Đề bài

 Trên tia \(Ox\), vẽ hai điểm \(A,B\) sao  cho \(OA=2 cm, OB = 4cm\).

a) Điểm \(A\) có nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B\) không ?

b) So sánh \(OA\) và \(AB\).

c) Điểm \(A\) có phải là trung điểm của đoạn \(OB\) không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b, nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB). Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.

Lời giải chi tiết

a) Điểm \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\) vì \(A\) và \(B\) đều nằm trên tia \(Ox\) và \(OA<OB\) vì (2cm < 4 cm).

b) Điểm \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\) nên ta có: \(OA+AB=OB\)

\(\Rightarrow AB=OB-OA=4-2=2cm\)

Do đó: \(OA=AB=2cm\)

c) Điểm \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\)  và \(OA=AB = 2cm\)

Vậy \(A\) là trung điểm của \(OB\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu