Bài 5 trang 5 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

Giải bài 5 trang 5 SGK Toán 4. Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Đề bài

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đường

6400 đồng 1 kg

2 kg

Thịt

35 000 đồng 1 kg

2 kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng.

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

a) Bác Lan mua bát hết số tiền là: 

       2500 x 5 = 12500 (đồng)

Bác Lan mua đường hết số tiền là:

       6400 x 2 = 12800 (đồng)

Bác Lan mua thịt hết số tiền là:

       35000 x 2 = 70000 (đồng)

b) Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:

      12500 + 12800 + 70000 = 95300 (đồng)

c) Bác Lan còn lại số tiền là:

      100 000 - 95300 = 4700 (đồng)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)