Bài 5 trang 18 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải bài 5 trang 18 SGK Toán 4. Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh,

Đề bài

Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003, đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó:

Lời giải chi tiết

Hà Giang có sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm người.

Hà Nội có ba triệu không trăm linh bảy nghìn người.

Quảng Bình có tám trăm mười tám nghìn ba trăm người.

Gia Lai có một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm người.

Ninh Thuận có năm trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm người.

TP Hồ Chí Minh có năm triệu năm trăm mười bốn nghìn tám trăm người.

Cà Mau có một triệu một trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm người.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 17 SGK Toán 4