Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bình chọn:
4.2 trên 488 phiếu
  • Bài 1 trang 115 SGK Sinh học 6

    Bài 1 trang 115 SGK Sinh  học 6

    Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng ? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào ? Thí nghiệm nhằm chứng minh điều gì ?