Bài 34 trang 94 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

ài 34. Hình 22 cho biết a//b

Bài 34. Hình 22 cho biết a//b  và \(\widehat{A_{4}}\) = 370

a) Tính \(\widehat{B_{1}}\).

b) So sánh \(\widehat{A_{1}}\) và \(\widehat{A_{1}}\)

c) Tính \(\widehat{B_{2}}\)

Giải

a) Ta có: \(\widehat{B_{1}}\) = \(\widehat{B_{4}}\) = 370(so le trong)

b) Ta có: \(\widehat{A_{1}}\)và \(\widehat{A_{4}}\) kề bù nên

 \(\widehat{A_{1}}\)+ \(\widehat{A_{4}}\)= 1800

=> \(\widehat{A_{1}}\)= 1800- \(\widehat{A_{4}}\) = 1800370= 1430

Tượng tự: \(\widehat{B_{4}}\)= 1430

vậy \(\widehat{A_{1}}\)=\(\widehat{B_{4}}\)= 1430

c) \(\widehat{B_{2}}\)=\(\widehat{B_{4}}\)= 1430

vì là hai góc đối đỉnh

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: -

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.