Bài 3 trang 34 Tiết 26 sgk Toán 4

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn; tháng 2: 2 tấn; tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây:

Hướng dẫn giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan