Bài 3, 4 trang 13 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 13 SGK Toán 4. Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đề bài

3. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467; 28 092; 943 567; 932 018

4. a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

    b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

    c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

    d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

3. So sánh các số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết

3. Ta có: 2467 < 28 092 < 932 018 < 943 567.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

2467; 28 092;932 018 ; 943 567

4. a) Số lớn nhất có ba chữ số là 999.

    b) Số bé nhất có ba chữ số là số 100.

    c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số 999999.

    d) Số bé nhất có sáu chữ số là số 100000.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - So sánh các số có nhiều chữ số