Bài 3, 4 trang 57 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 63 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 57 SGK Toán 4. Bài 3: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Tính:

a) \(321475 + 423507 \times 2\)

    \(843275 - 123568 \times 5\)

b) \(1306 \times 8 + 24573\)

    \(609 \times 9 - 4845\)

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước, phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(321475 + 423507 \times 2\)

    \(\,= 321475 + 847014 = 1168489\)

   \(843275 - 123568 \times 5 \)

    \(= 843275 - 617840 = 225435\)

b) \(1306 \times 8 + 24573 \)

    \(= 10448 + 24573 = 35021\)

   \(609 \times 9 - 4845 \)

   \(= 5481 - 4845{\text{ }} = 636\)

Bài 4

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

Phương pháp giải:

- Tìm số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp ta lấy số quyển truyện mỗi xã vùng thấp được cấp nhân với 8.

- Tìm số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp ta lấy số quyển truyện mỗi xã vùng cao được cấp nhân với 9.

- Tìm số quyển truyện huyện đó được cấp ta lấy số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp cộng với số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp.

Lời giải chi tiết:

Số quyển truyện cấp cho \(8\) xã vùng thấp là:

               \(850 \times 8 = 6800\) (quyển)

Số quyển truyện cấp cho \(9\) xã vùng cao là:

               \(980 \times 9 = 8820\) (quyển)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

              \(6800 + 8820 = 15620\) (quyển) 

                              Đáp số: \(15620\) quyển.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân với số có một chữ số

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng