Bài 3, 4 trang 57 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 42 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 57 SGK Toán 4. Bài 3: Tính.

Đề bài

3. Tính:

a) \(321475 + 423507 \times 2\)

    \(843275 - 123568 \times 5\)                           

b) \(1306 \times 8 + 24573\)

    \(609 \times 9 - 4845\)

4. Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Lời giải chi tiết

3. 

a) \(321475 + 423507 \times 2\)

    \(\,= 321475 + 847014 = 1168489\)

   \(843275 - 123568 \times 5 \)

    \(= 843275 - 617840 = 225435\)

b) \(1306 \times 8 + 24573 \)

    \(= 10448 + 24573 = 35021\)

   \(609 \times 9 - 4845 = 5481 - 4845{\text{ }} = 636\)

4.

Số quyển truyện cấp cho 8 xã vùng thấp là:

           \(850 \times 8 = 6800\) (quyển)

Số quyển truyện cấp cho 9 xã vùng cao là:

          \(980 \times 9 = 8820\) (quyển)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

          \(6800 + 8820 = 15620\) (quyển) 

                          Đáp số: \(15620\) quyển

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân với số có một chữ số