Bài 3, 4 trang 57 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 45 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 57 SGK Toán 4. Bài 3: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Tính:

a) \(321475 + 423507 \times 2\)

    \(843275 - 123568 \times 5\)                           

b) \(1306 \times 8 + 24573\)

    \(609 \times 9 - 4845\)

Phương pháp:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước, phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

a) \(321475 + 423507 \times 2\)

    \(\,= 321475 + 847014 = 1168489\)

   \(843275 - 123568 \times 5 \)

    \(= 843275 - 617840 = 225435\)

b) \(1306 \times 8 + 24573 \)

    \(= 10448 + 24573 = 35021\)

   \(609 \times 9 - 4845 \)

   \(= 5481 - 4845{\text{ }} = 636\)

Bài 4

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Phương pháp:

- Tìm số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp ta lấy số quyển truyện mỗi xã vùng thấp được cấp nhân với 8.

- Tìm số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp ta lấy số quyển truyện mỗi xã vùng cao được cấp nhân với 9.

- Tìm số quyển truyện huyện đó được cấp ta lấy số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp cộng với số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp.

Cách giải:

Số quyển truyện cấp cho \(8\) xã vùng thấp là:

               \(850 \times 8 = 6800\) (quyển)

Số quyển truyện cấp cho \(9\) xã vùng cao là:

               \(980 \times 9 = 8820\) (quyển)

Số quyển truyện cấp cho huyện đó là:

              \(6800 + 8820 = 15620\) (quyển) 

                                 Đáp số: \(15620\) quyển.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân với số có một chữ số

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu