Bài 3, 4 trang 50 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 50 SGK Toán 4. Bài 3: Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông.

Đề bài

3. Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

                              

4. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết

3. Học sinh dùng ê ke để kiểm tra góc vuông từ đó nêu tên các cặp đoạn thẳng vuông góc như sau:

a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

    Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DC là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NP là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

    Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQ là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

4. a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

        AD và DC là cặp cạnh vuông góc với nhau.

   b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

       BC và CD cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Hai đường thẳng vuông góc