Bài 3, bài 4 Tiết 34 trang 44 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Bài 3 cho biết m = 1, n = 5, p = 2 tìm giá trị biểu thức. Bài 4 Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó

Bài 3 cho biết m = 1, n = 5, p = 2 tìm giá trị biểu thức:

a) m + n + p 

   m + ( n + p) 

b) m - n - p

   m - ( n + p )

c) m + n x p 

   (m + n) x p

Bài 4 Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b,c

a) Gọi P là chu vi của hình tam giác

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó

 

 

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm;

a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm;

a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Nếu m = 10, n = 5 , p = 2 thì

a) m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17

   m + ( n + p) = 10 + ( 5 + 2) = 17

b) m - n - p = 10 - 5 - 2 = 3

   m - ( n + p )= 10 - (5 + 2) = 3

c) m + n x p = 10 + 5 x 2 = 20

   (m + n) x p = ( 10 + 5 ) x 2 = 30

Bài 4

a) P = a + b + c

b) Nếu a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm thì P = 5cm + 4cm + 3cm = 12 cm.

a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm thì P = 10cm + 10cm + 5cm = 25 cm

a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm thì P = 6dm + 6dm + 6dm = 18dm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan