Bài 3, 4 trang 44 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 44 SGK Toán 4. Bài 3 cho biết m = 1, n = 5, p = 2 tìm giá trị biểu thức.

Đề bài

3. Cho biết m = 1, n = 5, p = 2 tìm giá trị biểu thức:

a) m + n + p                b) m - n - p                    c) m + n x p 

   m + (n + p)                   m - (n + p)                   (m + n) x p

4.  Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b,c

a) Gọi P là chu vi của hình tam giác

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó

 b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

    a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm;

    a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm;

    a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm.

Lời giải chi tiết

3. 

Nếu m = 10, n = 5 , p = 2 thì

a) m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17.

    m + ( n + p) = 10 + ( 5 + 2) = 17.

b) m - n - p = 10 - 5 - 2 = 3.

    m - ( n + p )= 10 - (5 + 2) = 3.

c) m + n x p = 10 + 5 x 2 = 20.

   (m + n) x p = ( 10 + 5 ) x 2 = 30.

4. 

a) Công thức tính chu vi P của tam giác là:  P = a + b + c.

b) Nếu a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm thì P = 5cm + 4cm + 3cm = 12 cm.

    a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm thì P = 10cm + 10cm + 5cm = 25 cm.

    a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm thì P = 6dm + 6dm + 6dm = 18dm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Biểu thức có chứa ba chữ