Bài 3, 4 trang 23 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 29 phiếu

Giải bài 3, 4 trang 23 SGK Toán 4. Bài 3: Tính 18 yến + 26 yến

Đề bài

3. Tính

18 yến + 26 yến                                 135 tạ x 4

648 tạ - 75 tạ                                     512 tấn : 8

4. Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Lời giải chi tiết

3.

18 yến + 26 yến = 44 yến           135 tạ x 4 = 540 tạ

648 tạ - 75 tạ = 573 tạ               512 tấn : 8 = 64 tấn

4.  3 tấn = 30 tạ 

Chuyến sau xe chở được số muối là:

            30 + 3 = 33 (tạ)

Số tạ muối cả hai chuyến xe đó chở được là:

            30 + 33 = 63 (tạ)

                                              Đáp số: 63 tạ muối.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Yến, tạ, tấn