Bài 3, 4, 5 trang 12 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 3, 4, 5 trang 12 SGK Toán 4. Bài 3 Viết các số sau thành tổng (theo mẫu).

Đề bài

3. Viết các số sau thành tổng (theo mẫu):

52 314; 503 060; 83 760; 176 091. 

Mẫu: 52 314 = 50000 + 2000 + 300+10 + 4

4. Viết số,biết số đó gồm:

a) 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị;

b) 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị;

c) 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 đơn vị;

d) 8 chục nghìn và 2 đơn vị.

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Lớp nghìn của số 832 573 gồm các chữ số: 8, 3, 2 

a) Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số : ...; ...; ...

b)  Lớp đơn vị của số 603 7865  gồm các chữ số: ...; ...; ...

c) Lớp đơn vị của số 532 004  gồm các chữ số: ...; ...; ...

Lời giải chi tiết

3. 503 060 = 500000 + 3000 + 60.

    83 760 = 80000 + 3000 + 700 + 60.

    176 091 = 100000 + 70000 + 6000 + 90 +1.

4. a) 500735;                   c) 204060;

    b) 300402;                   d) 80002.

5. a) Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số: 6; 0 ; 3.

    b) Lớp đơn vị của số 603 785  gồm các chữ số: 7 ; 8 ;5.

    c) Lớp đơn vị của số 532 004  gồm các chữ số: 0; 0; 4.

Loigiaihay.com

 Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Hàng và lớp