Bài 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 32 phiếu

Giải bài 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4. Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Đề bài

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(98 + 3 + 97 +2\)                

    \(56 + 399 + 1 + 4\)                  

b) \(364 + 136 + 219 + 181\)

    \(178 + 277 + 123 + 422\)

4. Hai thùng chứa được tất cả là \(600l\) nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to \(120l\) nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

5. Tìm \(x\):

a) \(x \times 2 = 10\);            b) \(x : 6 = 5\)

Lời giải chi tiết

3.

a) \(98 + 3 + 97 +2 = (98 +2) + ( 97 + 3) \)

     \(= 100 + 100 = 200\)

   \(56 + 399 + 1 + 4 \)

   \(= (56 + 4) +( 399 + 1) \)

   \(= 60 + 400 = 460\)

b) \(364 + 136 + 219 + 181 \)

    \(= (364 + 136) + (219 + 181) \)

    \(= 500 + 400 = 900\)

   \(178 + 277 + 123 + 422 \)

   \(= (178 + 422) + (277 + 123) \)

    \(= 600 + 400 = 1000\)

 4.

Số lít nước chứa trong thùng bé là:

        \((600 -120) : 2 = 240(l)\)

Số lít nước chứa trong thùng to là:

        \(240 + 120 = 360 (l)\)

                           Đáp số: Thùng bé: \(240 l\); thùng to: \(360 l\).

5. 

a) \(x \times 2 = 10\)              b) \(x : 6 = 5\)

    \(x = 10 : 2\)                     \( x = 5 \times 6\)  

    \( x = 5\)                            \(x = 30\)

Loigiaihay.com


     

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan