Bài 29 trang 92 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 22 phiếu

Bài 29. Cho góc nhọn xOy và một điểm O\'.

Bài 29. Cho góc nhọn xOy và một điểm O'.

Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có Ox'// Ox và Oy' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau không?

Giải:  

Cách vẽ: 

- Từ O' vẽ O'x' // Ox.

- Từ O' vẽ O'y' // Oy sao cho góc \(\widehat{x'Oy'}\) là góc nhọn. Ta được 2 trường hợp hình vẽ sau:

Đo hai góc  \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{x'Oy'}\) ta được   \(\widehat{xOy}\) = \(\widehat{x'Oy'}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan