Bài 29 trang 92 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu

Bài 29. Cho góc nhọn xOy và một điểm O\'.

Bài 29. Cho góc nhọn xOy và một điểm O'.

Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có Ox'// Ox và Oy' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau không?

Giải:  

Cách vẽ: 

- Từ O' vẽ O'x' // Ox.

- Từ O' vẽ O'y' // Oy sao cho góc \(\widehat{x'Oy'}\) là góc nhọn. Ta được 2 trường hợp hình vẽ sau:

Đo hai góc  \(\widehat{xOy}\) và \(\widehat{x'Oy'}\) ta được   \(\widehat{xOy}\) = \(\widehat{x'Oy'}\)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: -

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.