Bài 25 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Bài 25. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho B song song với a.

Bài 25. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho B song song với a.

Giải:

 Qua A, dùng êke vẽ đường thẳng bất kì, thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B  và song song với A. Ta có thể dùng ba góc của êke để vẽ hai góc So le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.


Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan