Bài 2 trang 36 (Vùng duyên hải Nam Trung Bộ) Tập bản đồ Địa lí 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Bài 2 trang 36 (Vùng duyên hải Nam Trung Bộ) Tập bản đồ Địa lí 9. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 9 hay nhất.

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng:

Đặc điểm địa hình của các tỉnh trong vùng là:

☐ Vùng núi, đồi tập trung ở phía bắc, đồng bằng nằm ở phía nam.

☐ Vùng đồi núi chiếm trên ¾ diệm tích các tỉnh.

☐ Vùng núi, gồ đồi ở phía tây, dải đồng bằng hẹp ở phía đông.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm địa hình của các tỉnh trong vùng là:

☐ Vùng núi, đồi tập trung ở phía bắc, đồng bằng nằm ở phía nam.

☐ Vùng đồi núi chiếm trên ¾ diệm tích các tỉnh.

☒ Vùng núi, gồ đồi ở phía tây, dải đồng bằng hẹp ở phía đông.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ