Bài 2 trang 4 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Giải bài 2 trang 4 SGK Toán 4. Đặt tỉnh rồi tính:

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

a) 4637 + 8245                            b) 5916 + 2358

   7035 - 2316                                  6471 - 518

   325 x 3                                        4162 x 4

   25968 : 3                                    18418 : 4

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)