Bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 80 phiếu

Giải bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4. Bài 2: Tính giá trị biểu thức.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Tính giá trị biểu thức:

a)  35 + 3 x n với n = 7;             b) 168 - m x 5 với m = 9;

c) 237 - (66 +x) với x = 34;       d) 37 x (18 : y)  với y = 9.

Phương pháp:

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Cách giải:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 35 + 21 = 56 ;

b) Nếu m = 9 thì 168 - m x 5 = 168 - 9 x 5 = 168 - 45 = 123 ;

c) Nếu x = 34 thì 237 - (66 + x) = 237 - (66 + 34) = 237 - 100 = 137 ;

d) Nếu y = 9 thì 37 x (18 : y) = 37 x (18 : 9) = 37 x 2 = 74.

Bài 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 x c

40

7

7 + 3 x c

 

6

(92 – c) + 81

 

0

66 x c + 32

 

Phương pháp:

 Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Cách giải:

+) Nếu c = 7 thì 7 + 3 x c = 7 + 3 x 7 = 7 + 21 = 28 ;

+) Nếu c = 6 thì (92 – c) + 81 = (92 – 6) + 81 = 86 + 81 = 167 ;

+) Nếu c = 0 thì 66 x c + 32 = 66 x 0 + 32 = 0 + 32 = 32.

Ta có bảng kết quả như sau:

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 x c

40

7

7 + 3 x c

28

6

(92 – c) + 81

167

0

66 x c + 32

32


Bài 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. 

 

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:  P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với: a = 3cm ;     a = 5dm ;      a = 8m.

Phương pháp:

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Cách giải:

Nếu a = 3cm thì P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm);

Nếu a = 5dm thì P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm);

Nếu a= 8m thì P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m).

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 7 SGK Toán 4

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu