Bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 91 phiếu

Giải bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4. Bài 2: Tính giá trị biểu thức.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Tính giá trị biểu thức:

a)  35 + 3 × n với n = 7;                            b) 168 - m × 5 với m = 9;

c) 237 - (66 + x) với x = 34;                      d) 37 × (18 : y)  với y = 9.

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 × n = 35 + 3 × 7 = 35 + 21 = 56 ;

b) Nếu m = 9 thì 168 - m × 5 = 168 - 9 × 5 = 168 - 45 = 123 ;

c) Nếu x = 34 thì 237 - (66 + x) = 237 - (66 + 34) = 237 - 100 = 137 ;

d) Nếu y = 9 thì 37 × (18 : y) = 37 × (18 : 9) = 37 × 2 = 74.

Bài 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 × c

40

7

7 + 3 × c

 

6

(92 – c) + 81

 

0

66 × c + 32

 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

+) Nếu c = 7 thì 7 + 3 × c = 7 + 3 × 7 = 7 + 21 = 28 ;

+) Nếu c = 6 thì (92 – c) + 81 = (92 – 6) + 81 = 86 + 81 = 167 ;

+) Nếu c = 0 thì 66 × c + 32 = 66 × 0 + 32 = 0 + 32 = 32.

Ta có bảng kết quả như sau:

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 × c

40

7

7 + 3 × c

28

6

(92 – c) + 81

167

0

66 × c + 32

32

Bài 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. 

 

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:  P = a × 4

Hãy tính chu vi hình vuông với: a = 3cm ;     a = 5dm ;      a = 8m.

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Nếu a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm);

Nếu a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm);

Nếu a= 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m). 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 7 SGK Toán 4

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng