Bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 66 phiếu

Giải bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4. Bài 2: Tính giá trị biểu thức.

Đề bài

2. Tính giá trị biểu thức:

a)  35 + 3 x n với n = 7;             b) 168 - m x 5 với m = 9;

c) 237 - (66 +x) với x = 34;       d) 37 x (18 : y)  với y = 9.

3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 x c

40

7

7 + 3 x c

 

6

(92 – c) + 81

 

0

66 x c + 32

 

 

4. Một hình vuông có độ dài cạnh là a. 

 

 Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:  P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với: a = 3cm; a = 5dm; a = 8m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

2. a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56

b) Nếu m = 9 thì 168 - m x 5 = 168 - 9 x 5 = 123

c) Nếu x = 34 thì 237 - (66 +x) = 237 - (66 +34) = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 x (18 : y) = 37 x (18 : 9) = 74

3. 

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 x c

40

7

7 + 3 x c

28

6

(92 – c) + 81

167

0

66 x c + 32

32

4. a = 3 cm, P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm);

    a = 5 dm, P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm);

    a = 8 m, P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m).

Loigiaihay.com

 Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 7 SGK Toán 4