Bài 19: Sắt

Bình chọn:
4.8 trên 116 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 55 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 55 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 55 VBT hoá 9. Sắt có những tính chất hoá học nào ? ...

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 55 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 55 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 55 VBT hoá 9. Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 9. Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 9. Sắt tác dụng được với chất nào sau đây ?...

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 56 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 56 VBT hoá 9. Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M...

Xem chi tiết
Câu 1, 2,3 phần bài tập bổ sung – Trang 57 Vở bài tập hoá 9 Câu 1, 2,3 phần bài tập bổ sung – Trang 57 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 57 VBT hoá 9. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:....

Xem chi tiết


Gửi bài