Bài 14: Nước Âu Lạc

Bình chọn:
4.3 trên 69 phiếu
Bài 1 trang 41 SBT sử 6 Bài 1 trang 41 SBT sử 6

Giải bài tập 1 trang 41 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 42 SBT sử 6 Bài 2 trang 42 SBT sử 6

Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 6. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem chi tiết
Bài 3 trang 42 SBT sử 6 Bài 3 trang 42 SBT sử 6

Giải bài tập 3 trang 42 sách bài tập Lịch sử 6. Hoàn thành hệ thống các sự kiện trong quá trình chống quân xâm lược Tần

Xem chi tiết
Bài 4 trang 42 SBT sử 6 Bài 4 trang 42 SBT sử 6

Giải bài tập 4 trang 42 sách bài tập Lịch sử 6. Thay đổi lớn nhất trong tình hình nước ta sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần

Xem chi tiết
Bài 5 trang 43 SBT sử 6 Bài 5 trang 43 SBT sử 6

Giải bài tập 5 trang 43 sách bài tập Lịch sử 6. Kinh tế Âu Lạc có thay đổi như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 43 SBT sử 6 Bài 6 trang 43 SBT sử 6

Giải bài tập 6 trang 43 sách bài tập Lịch sử 6. Một loại vũ khí được quân dân Âu Lạc sử dụng trong cuộc kháng chiến chống xâm lược

Xem chi tiết
Bài 7 trang 43 SBT sử 6 Bài 7 trang 43 SBT sử 6

Giải bài tập 7 trang 43 sách bài tập Lịch sử 6. Một loại công cụ được dùng trong sản xuất nông nghiệp thời Âu Lạc

Xem chi tiết
Bài 8 trang 43 SBT sử 6 Bài 8 trang 43 SBT sử 6

Giải bài tập 8 trang 43 sách bài tập Lịch sử 6. Em hãy vẽ sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương

Xem chi tiết


Gửi bài