Bài 1 trang 20 (Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông) Tập bản đồ Địa lí 9

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải Bài 1 trang 20 (Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông) Tập bản đồ Địa lí 9. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 9 hay nhất.

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.

Đường số 6 là đường:

☐ Hà Nội - Lạng Sơn

☐ Hà Nội - Cao Bằng

☐ Hà Nội - Sơn La

☐ Hà Nội - Hải Phòng

Lời giải chi tiết

Đường số 6 là đường:

☐ Hà Nội - Lạng Sơn

☐ Hà Nội - Cao Bằng

☒ Hà Nội - Sơn La

☐ Hà Nội - Hải Phòng

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông