Bài 1, bài 3 sgk trang 167 toán lớp 1

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng,Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu).

Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng:

Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 1:

Bài 3:

Các bài liên quan