Bài 1, 2 trang 47 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 47 SGK Toán 3. Bài 1 đọc bảng (theo mẫu).

Đề bài

1.a) Đọc bảng (theo mẫu).

Tên

Chiều cao

Hương

1m 32cm

Nam

1m 15 cm

Hằng

1m 20 cm

Minh

1m 25cm

1m 20 cm

 Mẫu: Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti – mét.

b) Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam

    Trong 5 bạn trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

2. a) Đo chiều cao của các bạn ở tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau:

Tên

Chiều cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    b) Ở tổ em, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Lời giải chi tiết

1.

a) Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti  - mét

    Nam cao một mét mười lăm xăng – ti  - mét

    Hằng cao một mét hai mươi xăng – ti  - mét

    Minh cao một mét hai mươi lăm xăng – ti  - mét

    Tú cao một mét hai mươi xăng – ti  - mét.

b) 

Chiều cao của bạn Minh là 1m 25cm

Chiều cao của bạn Nam là 1m 15cm

Trong 5 bạn thì bạn Hương cao nhất .

Bạn Nam thấp nhất.

2. 

Các em thực hành đo và viết kết quả đo chiều cao của mỗi bạn trong tổ của mình sau đó so sánh số đo

chiều cao để biết được bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất.

Ví dụ tổ em gồm 6 bạn có số đo như bảng dưới đây:

Tên

Chiều cao

Nguyễn Ngọc Anh

1m 20cm

Lê Đức Hoàng Dương

1m 40cm

Vũ Vinh Anh

1m 15cm

Nguyễn Tuệ Lâm

1m 25cm

Nguyễn Toàn Anh

1m 30cm

Trịnh Minh Châu 1m 35cm

b) Ở tổ em bạn Lê Đức Hoàng Dương cao nhất: 1m 40cm.

     Bạn Vũ Vinh Anh thấp nhất: 1m 15cm

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Thực hành đo độ dài (tiếp theo)