Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Luyện tập chung) SGK Toán 2

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Luyện tập chung) SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

12 - 4 =                9 + 5 =

11 - 5 =                 20 - 8 =

15 - 7 =                7 + 7 =

4 + 9 =                  20 - 5 =

13 - 5 =                6 + 8 =

16 - 7 =                 20 - 4 =

2. Đặt tính rồi tính:

28 + 19;               73 - 35;

53 + 47;                90 - 42.

3. Tìm \(x\):

a) \(x + 18 = 62;\)

b) \(x - 27 = 37;\)

c) \(40 - x = 8.\)

4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16kg. Hỏi con lợn bé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải chi tiết

1. 

12 - 4 = 8                9 + 5 = 14

15 - 7 = 8                7 + 7 = 14

13 - 5 = 8                6 + 8 = 14

 

11 - 5 = 6               20 - 8 = 12

4 + 9 = 13               20 - 5 = 15

16 - 7 = 9                20 - 4 = 16

2. 

3. 

a) \(x + 18 = 62\)

    \(x         = 62 - 18\)

    \(x         = 44\)

 b) \(x - 27 = 37\)

     \(x         = 37 + 27\)

     \(x         = 64\)                        

c) \(40 - x = 8.\)

             \(x = 40 - 8\)

             \(x = 32\)

4. 

Con lợn bé cân nặng:

\(92 - 16 = 76\) (kg)

Đáp số: \(76\) kg 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 88 SGK Toán 2