Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước ?

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước ?

Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước ?

a) Không khí.

b) Nhiệt độ.

c) Chất thải.

d) Ánh sáng mặt trời.

Trả lời:

Chọn c: Chất thải

Các bài liên quan