Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.


Là một sự kiện lịch sử lớn lao, biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt.

- Là một sự kiện lịch sử lớn lao, biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức chống lại chế độ phong kiến.

- Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến ở châu Âu.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu