Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?


Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?

Gợi ý:

Cần tập trung làm rõ chế độ phong kiến Trung Quốc ra đời sớm so với các quốc gia khác trên thế giới (khoảng thế kỉ III TCN), tồn tại kéo dài đến đầu thế kỉ XX. 

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu