Writing - Unit 8 trang 89 Tiếng Anh 12


Describing the world in which you would like to live in the year 2020. (Mô tả thế giới trong đó em muốn sống vào năm 2020.)

   WRITING

   Describing the world in which you would like to live in the year 2020. (Mô tả thế giới trong đó em muốn sống vào năm 2020.)

  Task 1: Your school organizes a competition for students to write about “ The world in which I would like to live in the year 2020." Below is an essay by one of the students. Work in pairs. Read and answer the questions about it. (Trường em tổ chức cuộc thi cho học sinh viết về “ Thế giới trong đó muốn sống vào năm 2020." Dưới đây là bài luận cùa một trong những học sinh đó. Làm việc từng đôi. Đọc và trả lời câu hỏi về nó.)

   1. What are the student’s concerns about:

  • world peace?
  • employment?
  • the environment?
  • the people?

   2. Are your concerns similar to those?

   3. Do you have other concerns? What are they?

   Thế giới lí tưởng của em là một thế giới hòa bình. Không có chiến tranh hoặc xung đột giữa các dân tộc. Người dân sẽ không phải sống dưới sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. nhưng tất cả sống trong hòa hợp với nhau. Mọi người có công việc để làm. và tất cả có mức sống rất khoẻ mạnh. Em cũng ước ao sống trong môi trường trong sạch, lành mạnh với ít tiếng ồn hơn và ít ô nhiễm hơn. Có nhiều công viên lớn hơn và rộng hơn nơi đó trẻ con có thể nô đùa và động vật hoang dã có thể được bảo vệ. Nhưng ước mơ chính của em là tất cả mọi người ít chú trọng vật chất hơn, ít vị kỉ hơn, ít bạo lực hơn và yêu thương nhau hơn hiện nay.

   1. The student concerns about

   - world peace: a peaceful world, no war, no conflicts, no threat of terrorism, and everyone lives together in harmony.

   - living environment for all beings: clean and healthy, less noise, less pollution, more and larger parks, wildlife is protected.

   - employment: everyone has a job.

   - people’s lifestyle: less materialistic, less selfish, less violent, and more loving.

   2. Yes. I have the same concerns as his.

   3. No, I don’t.

   Task 2: Write about the ideal world in which you would like to live in the year 2020, using the ideas you have discussed in Task 1. (Viết về một thế giới lí tường trong đó em muốn sống vào năm 2020, dùng những ý tưởng em đã thảo luận ở Task 1)

Loigiaihay.com

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..