Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

D. WRITING

Writing about advantages ans disadvantages of television.

(Viết về những lợi ích và bất lợi của truyền hình).

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below.

(Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Advantages of television

Disadvantages of television

● Television helps us to learn more about the world and to know and see many new things.

● Television can make things memorable because it presents information in an effective way.

● It entertains us. Watching it is an enjoyable way to relax.

● It increases the popularity of sports and games.

● It makes us aware of our global responsibilities.

● Television can make us passive. We don't have to think so our brains become lazy.

● It encourages us to buy things that we don't need.

● It takes time away from activities such as reading and games.

● Some television programmes may make people violent.

● Television interferes with family life and communication.

Dịch bài:

Lợi ích của truyền hình

Tác hại của truyền hình

- Truyền hình giúp chúng ta biết nhiều hơn về thế giới, biết và thấy được nhiều điều mới mẻ.

- Truyền hình có thể làm cho mọi điều dễ nhớ vì nó diễn đạt thông tin một cách có hiệu quả.

- Nó giúp chúng ta giải trí. Xem tivi là cách thư giãn thú vị.

- Nó quảng bá các môn thể thao và trò chơi.

- Nó giúp ta ý thức được trách nhiệm của mình với thế giới.

- Truyền hình làm chúng ta thụ động. Chúng ta không cần phải suy nghĩ nên bộ não của chúng ta trở nên lười biếng.

- Nó khuyến khích chúng ta mua những thứ mà chúng ta không cần.

- Nó chiếm hết thời gian của các hoạt động như đọc sách và trò chơi.

- Một số chương trình truyền hình có thể làm cho người ta trở nên hung dữ.

- Truyền hình cản trở cuộc sống gia đình và giao tiếp.

Task 2. Work in pairs . Discuss the advantages and disadvantages of the mass media, and write them down in the columns below.

(Thảo luận các lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông đại chúng, và ghi chúng vào các cột dưới đây.)

 

Advantages

Disadvantages

Radio

 

 

Newspapers

 

 

The Internet

 

 

Trả lời:

Task3: Write a paragraph about the advantages and disadvantages of one of the mass media discussed in Task 2.

(Viết một đoạn văn về lợi ích và bất lợi của một trong những phương tiện truyền thông đại chúng được thảo luận đến ở Bài tập 2.)

Trả lời:

In our modern society, newspapers play a vital role in our daily life. Newspapers bring us a lot of conveniences including their usefulness and importance.

Newspapers is the main source of detailed information about what is going on around us and in the world. They also broaden our knowledge, they help us to learn about other countries and peoples. They help us daily in shopping through announcements and advertisements in markets. Moreover, newspapers can also entertain us with stories, comics. ...etc... And another importance of newspapers in free countries is they serve not only as a means of prompting understanding between peoples in the world but also of protecting people from being oppressed.

In general, however, newspapers should he read with caution, for its capacity to do harm is great, that is they exert a profound influence on the minds of their readers.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan