Virut


1. Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sống. Ý kiến của em thế nào ?

1. Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sống. Ý kiến của em thế nào ?

2. Điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

3. Cho sơ đồ sau:

Hãy cho ví dụ minh họa từng loại miễn dịch (1), (2).

4. Điền vào chỗ trống thuật ngữ (tập hợp từ) phù hợp nhất trong
các câu sau :- Bệnh viêm gan B là do một loại virut được truyền chủ yếu qua đường.... .
- So với các loại sữa bột hay sữa đặc có đường thì sữa mẹ có rất nhiều ưu điểm. Một lợi thế rõ rệt là sữa mẹ có khả năng giúp trẻ chống nhiễm trùng vì trong sữa mẹ có nhiều loại....... và các ......

- Trẻ nhỏ và người cao tuổi dễ mẫn cảm với các bệnh nhiễm trùng vì hệ thống miễn dịch của họ hoặc.... .... hay............. hoặc.............. nữa.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu