Việt Bắc (tiếp theo) - Tố Hữu

Bình chọn:
4.5 trên 46 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài Việt Bắc (tiếp theo) trang 109 SGK Ngữ Văn 12 tập 1

    Soạn bài Việt Bắc (tiếp theo) trang 109 SGK Ngữ Văn 12 tập 1

    Khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong chiến đấu; vai trò của Việt Bắc trong cách mạng và kháng chiến đã được Tố Hữu khắc hoạ ra sao?

  • Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ “Việt Bắc”

    Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ “Việt Bắc”

    Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất của nền thi ca hiện đại. “Ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng, nhà thơ của lý tởng cộng sản”. Tập thơ “Việt Bắc”, là đỉnh cao của thơ Tố Hữu đồng thời cũng là thành tựu hàng đầu của thơ ca kháng chiến chống Pháp, trong đó bài thơ “Việt Bắc” đợc coi là kết tinh sở trờng nghệ thuật của ngòi bút Tố Hữu.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn