Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cần chú ý những điều gì?


Cần bảo vệ đất, chống xói mòn, rửa trôi, suy thoái đất.

- Cần bảo vệ đất, chống xói mòn, rửa trôi, suy thoái đất.

- Áp dụng các hệ thống canh lác khác nhau giữa các vùng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu