Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được ?

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được ?

Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được ?

a) Làm bếp giỏi.

b) Chăm sóc con cái.

c) Mang thai và cho con bú.

d) Thêu, may giỏi.

Trả lời:

Chọn C: Mang thai và cho con bú

Các bài liên quan