Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính


1. Vị trí và lãnh thổ

1. Vị trí và lãnh thổ
- Phạm vi lãnh thổ. Diện tích.
- Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội.
2. Sự phân chia hành chính
- Quá trình hình thành tình (thành phố ).
- Các đơn vị hành chính.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu