Vì sao Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc


Quân ta chủ quan, không có sự chuẩn bị đối phó với quân Pháp

Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc vì :
- Quân ta chủ quan, không có sự chuẩn bị đối phó với quân Pháp
- Triều đình Huế vẫn giữ tư tưởng chủ hoà, muốn thương lượng với Pháp nén yêu cầu quân đội rút lui.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước