Vì sao quá trình phong hoá lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái đất?


Vì sao quá trình phong hoá lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái đất?

Vì sao quá trình phong hoá lại xảy ra mạnh nhất ở bề mặt Trái đất?
Trả lời
Vì ở trên bề mặt Trái Đất, đá trực tiếp nhận được năng lượng của bức xạ Mặt Trời và là nơi tiếp xúc trực tiếp với khí quyển, thủy quyển và sinh quyển.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan