Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán


Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán

Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán vì :
- Biết mình không thể đủ sức chống lại được Ngô Quyền.
- Hi vọng nhờ quân Nam Hán bảo vệ quyền lực mới cướp được của mình.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu