Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán


Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán

Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán vì :
- Biết mình không thể đủ sức chống lại được Ngô Quyền.
- Hi vọng nhờ quân Nam Hán bảo vệ quyền lực mới cướp được của mình.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu