Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức ?

Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức vì : Sự bất lực của Chính phủ Đức.

Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức vì :

Sự bất lực của Chính phủ Đức, ảnh hướng cùa Đảng Quốc xã và Hít-le đối với giới đại tư bản Đức càng ngày càng tăng. Đảng Xã hội dân chủ Đức từ chối đề nghị hợp tác với những người cộng sản để thành lập Mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan