Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Luyện từ và câu bài về quê ngoại

    Luyện từ và câu bài về quê ngoại

    1. Hãy kể tên : a) Một số thành phố ở nước ta : Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Dương, Thanh Hóa, Nam Định, Vinh, Huế, Nha Trang, Biên Hòa, Mỹ Tho, ...

  • Soạn bài về quê ngoại

    Soạn bài về quê ngoại

    1. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê ? 2. Quê ngoại bạn ở đâu ? 3. Bạn thấy ở quê có gì lạ ? 4. Bạn nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo ?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn