Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài vàm cỏ đông

    Soạn bài vàm cỏ đông

    1. Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện qua các câu nào ở khổ 1 ? 2. Dòng Vàm cỏ Đông có những nét gì đẹp ? 3. Vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ ?

  • Luyện từ và câu bài vàm cỏ đông

    Luyện từ và câu bài vàm cỏ đông

    1. Chọn và xếp các từ ngữ vào bảng phân loại : Từ dùng ở miền Bắc : bố, mẹ, anh cả, quả, hoa, dứa, sắn, ngan Từ dùng ở miền Nam: ba, má, anh hai, trái, bông, thơm, khóm, khoai mì, vịt xiêm

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn