• Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Chọn một trong những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi trong phần 2 và 3. Làm theo cặp, nói về nó. Cố gắng nói trong một phút. Khi thời gian hết, tìm một bạn mới và nói về một hoạt động khác.

 • A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Em dành bao nhiêu thời gian trong một ngày cho những hoạt động thư giãn nghỉ ngơi? Ba hoạt động thư giãn nghỉ ngơi nào mà em làm nhiều nhất? Chia sẻ những ý kiến của em với một bạn học.

 • A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Viết một thư điện tử tương tự để kể cho bạn bè nghe về thời gian rảnh của em, sử dụng những động từ chỉ sự yêu thích kết hợp với danh động từ hoặc động từ chỉ sở thích kết hợp với động từ nguyên mẫu có “to”.

 • Communication trang 11 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Communication trang 11 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Làm việc với bạn học và đặt những đề mục trong phần 3 theo thứ tự từ thú vị nhất đến chán nhất. Sau đó so sánh những ý kiến của các bạn với những cặp khác.

 • Skills 1 trang 12 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Skills 1 trang 12 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Quang và ba mẹ cậu ấy đang nói về cách mà cậu ấy nên trải qua thời gian rảnh. Quyết định câu nào từ Quang, câu nào từ ba mẹ cậu ấy.

 • Skills 2 - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Skills 2 - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau: Bạn nghĩ cái gì là hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên?Ba mẹ có nên quyết định cách những thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi không?

 • Looking Back - Unit 1 trang 14 Tiếng Anh 8 mới

  Looking Back - Unit 1 trang 14 Tiếng Anh 8 mới

  Đọc đoạn văn từ trang www.thinkuknow.co.uk bởi CEOP, tổ chức chính phủ Anh mà giúp đỡ bảo vệ trẻ em khỏi sự nguy hại trực tuyến và ngoài đời thực ở Anh và quốc tế. Chọn những từ / cụm từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.

 • Project - trang 15 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Project - trang 15 Unit 1 SGK Tiếng Anh 8 mới

  Trong một nhóm nhỏ, quyết định về một hoạt động thư giãn nghỉ ngơi mà bạn muốn tổ chức. Nó có thể là thể thao đồng đội, hoặc một hoạt động làm thủ công. Lên kế hoạch một poster quảng cáo hoạt động của bạn