Từ trái nghĩa

Bình chọn:
4.5 trên 42 phiếu

Hoà bình > < chiến tranh, xung đột. - Thương yêu > < thù ghét, ghét bỏ, thù hằn, thù hằn, hận thù, thù địch. - Đoàn kết > < chia rẽ, riêng rẽ, bè phái, mâu thuẫn... - Giữ gìn > < phá hoại, phá hỏng, tàn phá, phá phách, huỷ hoại.)

Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

- hoà bình

- thương yêu

- đoàn kết

- giữ gìn

Thứ tự các từ trải nghĩa như sau:

-  Hoà bình > < chiến tranh, xung đột.

-  Thương yêu > < thù ghét, ghét bỏ, thù hằn, hận thù, thù địch.

-  Đoàn kết > < chia rẽ, riêng rẽ, bè phái, mâu thuẫn.

-  Giữ gìn > < phá hoại, phá hỏng, tàn phá, phá phách, huỷ hoại.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan