Truyền tin qua xinap

Bình chọn:
4.8 trên 19 phiếu

- Xináp là điện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến,...) - Xináp gồm màng trước, màng sau, khe xináp và chùy xináp. Chùy xináp có các bóng xináp chứa chất trung gian hóa học. + Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm Ca2+ vào trong chùy xináp. + Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp đến màng sau. + Chất trung

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-        Xináp là điện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến,...)

-        Xináp gồm màng trước, màng sau, khe xináp vả chùy xináp. Chùy xináp có các bóng xináp chứa chất trung gian hóa học.

+ Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm Ca2+ vào trong chùy xináp.

+ Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp đến màng sau.

+ Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế họat động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành lan truyền đi tiếp.

II.  GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                           PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦     Nghiên cứu hình 30.2 và mô tả cấu tạo của xináp hóa học.

Trả lời:

Xináp gồm màng trước, màng sau, khe xináp và chùy xináp. Chùy xináp có các bóng xináp chứa chất trung gian hóa học.

♦     Nghiên cứu hình 30.3 và trả lời các câu hỏi sau:

-       Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào?

-       Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo 1 chiều, từ màng trước qua màng sau mà không thề theo chiều ngược lại?

Trả lời:

-       Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đọan sau:

+ Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm Ca2+đi vào trong chùy xináp.

+ Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp đến màng sau.

+ Chất trung gian hóa hoc gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành lan truyền đi tiếp.

-       Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước sang màng sau mà không theo chiều ngược lại là vì phía màng sau không có chất trung gian hóa học để đi về phía màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chấi trung gian hóa học.

 


Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan