Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (G.C.G)

Bình chọn:
4.2 trên 92 phiếu